صفحه شخصی هاشم کالیفرنیا   
 
نام و نام خانوادگی: هاشم کالیفرنیا
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  Non linear Structural Analyser (N.L.S.A)
شماره نظام مهندسی:  35-3-0-02781
تاریخ عضویت:  1389/08/26
 روزنوشت ها    
 

 از واقعیت تا حقیقت بخش عمومی

4

مـعنـای حقیـقت چیـست ؟

● سه تعریف معمول و مرسوم برای حقیقت وجود دارد :

● تعریف اول : واقعیت را در برابر حقیقت قرار می دهد ، واقعیت یعنی آنچه که هست و حقیقت یعنی آنچه که باید باشد ، جنگ در جهان واقعیت است و صلح در حقیقت

● این تعریف در گفتگوهای فلسفی مذهبی آمده به طوری که گفته شده :

● دین ، حرکت از جهان واقعیتها به جهان حقیقت است و فرد مومن کسی است که می خواهد واقعیات بد جهان را به حقایق خوب تبدیل کند

● تعریف دوم : تطابق شناخت ، درک ، برداشت و فهم با واقعیت خارجی است

● اگر فردی می گوید دمای اتاق 25 درجه است و دماسنجی آوردند و دما 25 درجه بود ، جمله ى آن فرد حقیقت است ‌، از این تعریف در دنیای علم استفاده می شود

● تعریف سوم : حقیقت عبارتی است که هرگز در همان مجموعه ، عبارت دیگری متضاد و متناقض با آن نمی تواند درست باشد

● مثلا اگر فردی در ساعتی مشخص در مکانی مشخص باشد ، همزمان نمی تواند در همان زمان در مکانی دیگر نیز باشد

● در سیستم حقوقی از این معنا و مفهوم حقیقت استفاده می شود وکلا در دفاع از موکل ادعای جمله و عبارتی را می کنند که طرف مقابل نتواند جمله و عبارتی متضاد یا متناقض آن بیان کند

● به قول نیچه آن حقیقتی که با خودش شادی نیاورد دروغ است


شنبه 7 آذر 1394 ساعت 12:35  
 نظرات